+ Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống, để sử dụng các tính năng tương ứng với tài khoản được tạo.

+ Thao tác: 

  • Bước 1: Vào trình duyệt Cốc Cốc, Chrome...
  • Bước 2: Nhập đường link đã được cấp khi đăng ký (hoặc nhập tên miền doanh nghiệp trên màn hình trang chủ của izierp và bấm "Đăng nhập"
  • Bước 3: Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.
  • Bước 4: Bấm “Đăng nhập"

o (1) Email đăng nhập: Nhập email của tài khoản đã tạo (hiển thị tại màn hình Thông tin tài khoản).

o (2) Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng với tên đăng nhập.

o (3) Đăng nhập: Bấm chuột trái vào thực hiện đăng nhập.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy